søndag 12. august 2018

Vannsøksamling juni


 Helga 15-17 juni hadde vi i NRH Rogaland distrikt invitert bort Anders Skarra for en videreføring av søk i vann-helga vi hadde i fjor. 

Vi er et fylke med mye vann, både langs vår lange kyst, men vi har også en del tjern og elver. Hvert år har vi alltid en del leteaksjoner, som enten er direkte knyttet til vann, for eksempel savnet fra båt, savnet laksefisker fra elv, men vi treffer også stadig på «vann» i en eller annen form, i våre teiger på land. Vi tror at ved å lære hundene at også vann er et aktuelt søkeområde, så vil vi ha større sjanse til å finne den savnede, også hvis den har vært så uheldig å havne i vann. I tillegg så lærer hundene å søke etter små fertsbilder (i vannet) og det er jo aldri feil å «finslipe instrumentet» vårt (hundens nese). Og som et siste tillegg, så synes både hundene og vi at denne formen for søk er veldig gøy! 
Det forutsetter at hundene synes det er ok å svømme og siden å være i båt. For noen hunder vil dette måtte øves på/læres før man begynner med selve søket i vann.

Bildene er tatt av Kaare, Herman og meg. Klarer ikke skille på hvem som tok hvilket bilde. På samlingen vår var det stort sett de samme deltakerne som var med i fjor, etpar nye A ekvipasjer fikk også være med. Så vi var 8 forventningsfulle deltakere med hunder (5 av dem er A godkjent) som var klare for en spennende helg.
De som hadde anledning startet allerede fredag ettermiddag med en kjapp oppfrisking. De fleste av oss hadde fått søkt litt i vannet tidligere i år. Og vi så at hundene slettes ikke hadde glemt det de lærte tidligere. Hundene skal lære at det fins fert (= belønning) også under vann, ikke bare i lufta, som de har lært tidligere.
Vi la ut «svette klær» i vannet og gikk selv med hundene uti. Selv om det er forholdsvis varmt i vannet på denne årstiden, bruker vi høye vadere og/eller tørrdrakter. Klærne vi søker etter senkes (og heves ved behov) av et system med flytedobber, tau og dregg. Slik kan en person på land styre søksobjektet opp/ned i vannet etter behov/hvor langt hunden er kommet ift innlæringen. Hundene lærer etter hvert å markere, ved å svømme i ring der de så/luktet objektet. I innlæringen får de ofte fange objektet, når de finner det, men etter hvert belønner vi også selv, ved å kaste en belønning til hunden når den markerer/svømmer i ring.
Målet med dette er at hundene skal bli så interessert i dette som er uti vannet, at den vil anse vann som en del av teigsøket, og at den også vil vise tydelige tegn på fert under vann, når man søker fra båt. Her er noen bilder fra fredag og lørdag:

 Frigg

Linus
 Scott
 Ty
 Joker
 Silja
 Snusken

Det er jo noe vi også gjør på leteaksjon. I båt kan ikke hunden svømme i ring, og hunden bør ikke få hoppe uti vannet fra båten, så da er det hundens interesse og iverhet, i båten, mot vannet, som kan fortelle oss at det kan være noe i området. Noen vil kanskje bjeffe eller krafse, vi må lære hvordan vår hund reagerer.

Fredag kveld møttes vi alle for å gå igjennom, i teorien, mer utfyllende omkring søk i vann, sett fra leteaksjons perspektiv, bla søk fra båt. Utgangspunkt var heftene Anders Skarra har skrevet. Her er mye nyttig info som er viktig å vite, både ift innlæring, men også ift IRL (In real life, altså leteaksjoner). 

Lørdag møttes vi ved Hafrsfjord. Vi startet med at det ble lagt ut igjen svette sokker/klær, så fikk hundene søke utfra det nivået de var på. Mange gode søk og det ble en fin økt for alle. 

Utpå dagen lørdag, kom båten vi hadde leid inn for helga. Den leide vi av Speidernes beredskapsgruppe, og det fulgte med båtførere. Denne gang var det to båtførere fra speiderne, som akkurat hadde begynt å trene med oss i NRH, som hjalp oss, tusen takk til dem!

Båtførerne Thomas og Even

 Det var 3 hunder som i første omgang fikk teste ut søk fra båten. Vi hadde litt tekninske problemer med utleggene, så objektene ble synlige for hundene. Her må nemlig helst objektene senkes ned uten tau til land. Men det ble da noen fine søk og jeg så for min del at Emma husket godt da vi søkte fra båt i fjor. Hun lå langflat over rekka og hadde godt fokus ned mot vannflata. Etter hvert fikk alle hundene teste ut båtsøket, både for å se om de taklet det å være i båt, samt å få finne et synlig objekt i vannet. Det gikk veldig fint med alle, men det viktigste er å ta grunninnlæringen nøye, så for noen gikk de tilbake og trente mer på søk svømmende i vannet. Heldigvis er anntemperaturen hos oss, om sommeren, slik at hundene kan svømme i vannet en stund uten å bli for kalde.

Linus og Herman

Silja og Gry

Emma og meg 
Der var den!

Morten poserer villig

Slik kan utleggene se ut

Anders klargjør

Morten og meg lager utlegg for båtsøk

Søte valper i pausen er alltid et pluss

Mat må man også ha...

Kastearmen får øvd seg ila helgaNoen har sin egen strategi for mulig raske funn


Lørdag kveld samlet noen av oss seg til en koselig grillkveld hos Aud og Kaare Finbak. Alltid hyggelig å møtes.

Søndag skiftet vi sted. Nå skulle vi søke i ferskvann ved Hogstadvika camping. Fordelen med ferskvann er at vannet er mørkere slik at objektene ikke er like synlige for hundene. Ellers merker vi ikke noe forskjell på selve søket til hundene, ift sjøvann/ferskvann.

Her var langgrunt...Morten kjørte bil og båt helt uti

"leiren" vår med partytelt for koarbeid

Silja og Gry

Nam, nam... en labrador`s favorittbelønning

Vi delte oss opp slik at 3 hunder søkte fra båt og de resterende 5 søkte med svømmende hunder. Det gikk veldig fint og alle fikk gode økter med hundene.  Utpå dagen skulle vi ha et praktisk og ukjent opplegg. Da kom også en av våre OL og skulle være i ko. Det ble laget en søketeig som hundene i båten skulle søke etter. Det viste seg at objektene ikke var helt skjulte, de beveget seg opp mot vannoverflaten pga for dårlige «festelåser» og litt andre omstendigheter, så det ble ikke helt ukjent for hundeførerne. Men hundene så ikke objektene før de var ganske nært. 

Vi laget etterpå en ny oppgave, der vi klarte å skjule objektet bedre. Det var ukjent for meg, kun en avgrensing av "teigen". Objektet var et stykke ned i vannet, så ingenting kunne ses. Det var spennende å gå med båten og vente på at Emma skulle reagere. Ville hun reagere? Ville jeg tolke det rett? Osv, osv, mange spørsmål…
Vi hadde søkt fram og tilbake mot vinden ei stund da plutselig Emma reagerte med å kaste seg lengre ned mot vannet. Det var ingenting rett under, som jeg kunne se, men merket punktet på gpsèn og ift "ting" på land, så jeg skulle huske hvor det var. Fortsatte søket og etter en stund kom det en markering til. Merket på ny på gpsèn og i hodet. 
Da så jeg på gpsèn at mellom de to punktene og land, samt yttergrensen på teigen og vindforholdene, så var det et område som jeg mente var aktuelt å avgrense søket til. Vi beveget oss med båten, mot vinden, inn i dette avgrensede området og etter en liten stund, fikk Emma en ny markering og denne gang så jeg objektet like under oss. Belønning i båten og jeg fikk tak i objektet så fikk hun dra litt i den også. Kjempenyttig erfaring og nå er jeg tryggere på hvordan vi kan jobbe i båten. 

Sporlogg fra min ukjente oppgave søndag

Da var helga plutselig over og vi var enige om at det hadde vært en veldig nyttig helg. Nå har vi 5 godkjente hunder som på leteaksjoner vil være noe mer erfarne i forhold til søk i vann enn de var før helga, og det kan jo ikke være annet enn veldig bra! Og jeg håper at flere ekvipasjer under utdanning også vil delta på vanntreningene framover, slik at når de godkjenner har de allerede denne erfaringen med seg!

Ingen kommentarer: