mandag 28. januar 2008

Litt om Norske redningshunder


Norske Redningshunder er en humanitær organisasjon som trener opp hunder og førere til innsats i den frivillige redningstjenesten. Vi lærer opp ekvipasjer til å lete etter savnede mennesker - i snøskred, på barmark og i ruiner. De som består de avsluttende prøver, kan kalles ut av politiet ved leteaksjoner. All innsats i organisasjonen er på frivillig basis, og hverken hundeførere, instruktører eller tillitsvalgte får noen økonomisk godtgjørelse for innsatsen.


De seneste årene har NRH til enhver tid på landsbasis ca 100 godkjente ettersøkningshunder, 100 lavinehunder og 25 ruinsøkshunder i døgnberedskap. Ekvipasjene (hund og fører) har en gjennomsnittlig tjenestetid på seks til syv år.

Her, på de sentrale sidene, kan du lese mer om Norske redningshunder (NRH).

Her er vårt distrikt sin hjemmeside, med mye info om trening av redningshund og hva vi holder på med.