lørdag 14. juni 2008

Leteaksjon ved Preikestolen

Lørdag kveld fikk vi en utkalling til Preikestolområdet. Var kjørt ca 2 mil da kontrabeskjeden kom. Den savnede var funnet omkommet av seakingen.

Ingen kommentarer: